[Cập nhật] Phụ phí xăng dầu DHL – Tháng 04/2021

Phụ phí xăng dầu hằng tuần của DHL hay còn gọi là phụ phí nhiên liệu DHL(Fuel Surcharge)

Bảng giá phụ phí nhiên liệu này được áp dụng cho các lô hàng vận chuyển của DHL đi đến tất cả các nước trên thế giới.

ThángMức phụ phí
Tháng 4 năm 202116.50%
Tháng 3 năm 202115.00%
Tháng 2 năm 202114.00%
Tháng 1 năm 202112.5%
Tháng 12 năm 202011.75%
Tháng 11 năm 202011.50%
Tháng 10 năm 202012.25%
Tháng 9 năm 202012.00%
Tháng 8 năm 202011.25%
Tháng 7 năm 20208.75%
Tháng 6 năm 20208.00%
Tháng 5 năm 202011.00%
Tháng 4 năm 202015.50%
Tháng 3 năm 202017.75%
Tháng 2 năm 202018.75%
Tháng 1 năm 202018.25%

Nguồn: http://www.dhl.com.vn/exp-vi/express/shipping/shipping_advice/express_fuel_surcharge.html

Tham khảo: Bảng giá gửi hàng đi Mỹ